Zdraví v dobrých rukou

ŠTOLFA PRAKTIK

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ode dne 1. 4. 2024 bude ordinace na adrese Šimůnkova 1596/4 uzavřena. Nově ordinace sídlí na adrese: Poliklinika Vysočany, Sokolovská 304, Praha 9, 190 00.

ORDINAČNÍ DOBA

ODBĚRY

(PŘÍTOMNA JEN ZDRAVOTNÍ SESTRA)

AKUTNÍ A NEOBJEDNANÍ PACIENTI

OBJEDNANÍ

PACIENTI

Pondělí

13:00 - 16:00

12:00 - 13:00
16:00 - 18:00

Úterý

7:00 - 8:00

8:00 - 10:00

10:00 - 13:00

Středa

13:00 - 16:00

12:00 - 13:00
16:00 - 18:00

Čtvrtek

7:00 - 8:00

8:00 - 10:00

10:00 - 13:00

Pátek

7:00 - 8:00

8:00 - 10:00

10:00 - 13:00

Sobota

Neděle


SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

 • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

 • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

 • 211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

 • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

O nás

Jsme ordinace praktického lékaře, akreditovaná pro vzdělávání mladých lékařů ve specializační přípravě do praktického lékařství a do všech interních oborů.

Kromě mladých lékařů se v naší ordinaci můžete setkat se studenty medicíny, zejména z 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 5 - Motole

Skutečně správná diagnóza

Vybavení ordinace

EKG

Zjištění elektrické aktivity srdce

Streptest

Rychlotest - výtěr z krku ke zjištění streptokokového původu infekce

Močový chemismus

Stanovení močového chemismu – k vyloučení přítomnosti nefysiologických látek v moči

CRP

Stanovení hladiny CRP k rozlišení virové a bakteriální infekce

Glukometr

Zjištění momentální hladiny cukru v krvi

Laboratoř

Ke kompletnímumu laboratorní vyšetření krve a moči provádíme odběry krve a moči v ordinaci a vzorky odesíláme ke zpracování prostřednictvím smluvních laboratoří

INR

Zjištění srážlivosti krve u pacientů léčených specifickými léčivy

FOBT

Screeningové vyšetření stolice ke zjištění mikroskopického krvácení do tlustého střeva, k vyloučení nádorového původu (od 45, resp. 50 let věku)

Náš zdravotnický tým

Vedoucí lékař
Místopředseda pro vzdělávání odborné Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Vedoucí Výukového pracoviště praktického lékařství 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 5 - Motole.
Emeritní vedoucí Katedry všeobecného lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Praktická lékařka

Zdravotní sestra


Standardní služby ordinace

 • Běžná péče praktického lékaře

 • Péče o osoby závislé na nelegálních návykových látkách

 • Specializovaná péče o HIV pozitivní osoby

 • Pracovné lékařské služby

Nadstandardní služby ordinace

 • Individuální rozbor případů

 • Diferenciální diagnostika komplikovaných kauz

 • Individuální péče podle předchozí dohody

Ceník služeb

Nepřijímáme platební karty. Platba je možná v hotovosti nebo převodem na bankovní účet.

název služby

cena

Výpis ze  zdravotní dokumentace na vlastní žádost a na žádost zaměstnavatele

500,- Kč

Vstupní a preventivní prohlídka do zaměstnání

500,- Kč

Prohlídka pro získání oprávnění řídit motorová vozidla první

500,- Kč

Prohlídka pro trvání oprávnění řídit motorová vozidla

periodická nebo mimořádná

300,- Kč

Prohlídka pro získání potravinářského/zdravotního průkazu

500,- Kč

Prohlídka pro získání oprávnění k držení střelné zbraně

1000,- Kč

Vyšetření pro brigády, letní tábory, školy v přírodě, sportovní akce a podobné

200,-  Kč

Vyšetření pro sportovní kluby na 1 rok

500,-  Kč

Potvrzení o schopnosti ke studiu na VŠ

200,-  Kč

Vyšetření a administrativa směřující k povolení adopce dítěte

500,-  Kč

Administrativa v souvislosti s posouzením úrazu (pro komerční pojišťovny, Policii ČR, soudy…)

400,-  Kč

Výkon aplikace očkovací látky u nepovinného očkování

(neobsahuje cenu vakcíny)

200,- Kč

Očkovací látka

Aplikovaná při nepovinném očkování

podle platného ceníku

 informace u sestry

Kontakt

Sokolovská 304, Praha 8 – Vysočany, PSČ 190 00
Telefon ordinace:  +420 286 883 028
E-mail : praktik@multiklinika.cz

Štolfa - praktik s.r.o., společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 218497
Tychonova 44/3, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 023 65 332

Naše kliniky


Vysoce odborná zařízení
s perfektními odborníky a vysoce moderní výbavou.

Náš přístup


Opravdové pochopení, péče a odborný pohled. U nás svět předsudků nenajdete.

Co klinika, to kvalita

V dobrých rukách

Naše zavedené kliniky

Vedené odborníky, vychovávající odborníky.
Objednání na čas, smlouvy s pojišťovnami na většinu zákroků, příjemné prostředí.